Please Wait
Think It

PROCES

Gode digitale produkter opstår i spændingsfeltet mellem strukturerede processer, kreative rammer og en vis portion galskab

Digital udviklingsproces Digital innovationsproces
Development process

Digital udviklingsproces

Gennem vores udviklingsproces konceptualisere, designer, udvikler og lancerer vi digitale produkter i markedet for vores kunder. Vi er inspirerede af metoder inden for design thinking, service design og lean startup metodologi, som anvendes i kombination med en velafprøvet proces, der tilpasses vores kunders situation og behov.

Vi tager vores kunder sikkert videre fra den indledende konceptfase til design, udvikling og test af digitale produkter og løsninger. Gennem en lean go-to-market-plan gennemfører vi relevante markedsføringsaktiviteter for at sikre en succesfuld lancering af vores kunders digitale produkter.

Frame it, Think it, Design it, Build it, Test it, Ship it, Market it, Tweak it

Frame It

1/8Frame it

Vi arbejder strategisk med hver eneste opgave, og vi har altid vores kunder med på vejen. Sammen definerer vi jeres udfordringer og behov. Vi undersøger, hvilket problem der ligger til grund herfor og definerer, hvem vi løser problemet for - dvs. målgruppen. Sammenholdt med jeres strategiske og taktiske målsætninger er det startskuddet til løse jeres udfordringer.

Think It

2/8Think it

Vi arbejder konceptuelt i alt, hvad vi gør. Vi genererer idéer og skaber koncepter til at løse jeres udfordring og imødekomme jeres behov, og det gør vi ud fra et målgruppefokuseret perspektiv for at sikre, at konceptet har fokus på dem, vi løser noget for.

Design It

3/8Design it

Koncepter omsættes til design ved at visualisere look-and-feel, interaktion, features og funktionalitet. Vi tror på, at det at designe gode digitale produkter i bund og grund handler at designe gode brugeroplevelser. Det gode design er en visuel storytelling, som går på tværs både indhold og design.

Build It

4/8Build it

Tekniske forudsætninger og begrænsninger er medtaget helt fra starten for både at sikre bæredygtigheden af produktet i fremtiden, men også for at sikre, at der designes ud fra eventuelle eksisterende systemer og processer. I produktionsfasen forvandles designet til løsning gennem frontend- og backend-udvikling.

Test It

5/8Test it

Før betalancering sætter vi analytics og performance-metrics op, som holdes op mod jeres målsætninger for løsningen. Dernæst gennemføres en funktionalitets- og browsertest efterfulgt af enusability-test med et udsnit af målgruppen for produktet. I nogle tilfælde udføres også split-tests for at udvælge, hvilken version der fungerer bedst over for målgruppen.

Ship It

6/8Ship it

Nu er vi klar til lancering og overlevering af produktet. Leverancen kan indgå forskellige dele af det arbejde, der er udført i projektet - fx handover af kode, designfiler, analyser, delleverancer m.m.

Market It

7/8Market it

Udrulningen af produktet realiseres gennem en lean go-to-market plan, der skitserer, hvordan produktet bedst muligt lanceres i markedet med klare KPI’er for lanceringen. Derudover udvikler vi marketingkampagner, som går på tværs af kanaler og medier for at ramme målgruppen og sikre størst mulig relevans og dermed trafik.

Tweak It

8/8Tweak it

Vi lader aldrig vores kunder hænge. De opsatte analytics og metrics bruges til løbende at måle produktets performance og komme med anbefalinger til, hvordan produktet optimeres. Derudover tilknytter vi ofte fremadrettet support og drift til vores løsninger, så de er up-to-date og vedligeholdes ud fra tekniske opdateringer og versioneringer.

Innovation process

Digital innovationsproces

Vores innovationsproces hjælper vores kunder med accelerere digital innovation på en hurtig og metodisk måde. Processen er designet som et 15-dages designsprint, hvor vi hurtigere og billigere end den traditionelle innovationscyklus validerer digitale produktidéer og løsninger. Metoden handler om så hurtigt som muligt at udvikle og ændre et produkt, inden det afsættes i markedet. Dette ved at udvikle realistiske prototyper af produktet, som testes af i markedet for at finde ud af, om produktet bliver en succes eller ej.

Udover at maksimere return-on-investment minimerer designsprintet risikoen for at udvikle produkter, som ingen reelt vil have og i stedet sikrer, at det er det rigtige produkt, I påtænker at udvikle og afsætte i markedet.

Dag 0, Dag 1, Dag 2, Dag 3, Dag 4, Dag 5, Dag 6, Dag 7, Dag 8-10, Dag 10-13, Dag 14-15

Frame It

1/11Dag 0 - Framing workshop

Dag 0 handler om forberedelse af det kommende designsprint. For at kickstarte processen inviterer vi vores kunder til en framing workshop, hvor vi sammen udforsker og definerer problemer og behov, udfordringer og muligheder. Workshoppen sætter så at sige scenen for sprintet.

Understand It

2/11Dag 1 - Forstå og nuancér problemet

Ved designsprintets første dag sammensætter vi sprint-teamet i &digital. Temaet vil bestå af et miks mellem strateger, designere og udviklere. Formålet er dels af briefe teamet på opgaven med særligt fokus på den udfordring/det behov, der skal løses, og dels at bringe indsigt om jeres kunder, marked og virksomhed i spil.

Insight

3/11Dag 2 - Indsigt og inspiration

På dag 2 graver vi endnu dybere. Vi kigger på industripraksis, digitale trends, cases, forbrugerindsigt mm. På den måde klæder vi os selv på at målrette løsningen på jeres udfordring.

Problemsolve It

4/11Dag 3 - Kreativ problemløsning

På dag 3 ved vi nok om jeres virksomhed til at brainstorme på, hvordan udfordringen kan løses. For at opnå så mange perspektiver som muligt anvender vi den såkaldte HMW-metode (How might we?). Ved at stille spørgsmål som “Hvordan kan vi styrke X...” åbner vi op for mange svarmuligheder, som kan udforskes i processen. Og det sikrer, at vi ikke er for snævre i problemløsningen. På den måde frigør HMW-spørgsmålene det kreative sind.

Theme It

5/11Dag 4 - Idégenerering og tematisering

Nu hvor vi har en indledende forståelse af udfordringen og dets forskellige perspektiver (resultatet fra Dag 3) er det tid til at arbejde med mulige løsninger. Det gør vi ved intensiv idégenerering og tematisering af idéer og løsninger.

Tweak It

6/11Dag 5 - Digital konceptudvikling

På dag 5 skal idéerne fra dagen før indsnævres og kvalificeres yderligere. Derefter arbejder vi på at transformere idéerne til egentlige koncepter og visualiseringer af, hvordan jeres fremtidige digitale produkt ser ud.

pick It

7/11Dag 6 - Udvælgelse af konceptløsninger

På dag 6 står vi med 3-5 digitale koncepter at vælge ud fra. Antallet skal skæres yderligere ned, så vi til sidst står med 1-3 løsninger på udfordringen på konceptniveau.

Pitch It

8/11Dag 7 - Kundepitch

Vi tror indædt på involvering af vores kunder i vores arbejde. Derfor arrangerer vi en kundepitch-dag, hvor vi præsenterer konceptet for jeres fremtidige digitale produkt.

Robot

9/11Dag 8-10 - Byg prototype

I de næste 3 dage går vi i produktion. Med afsæt i det endelige koncept bygger vi en prototype af det digitale produkt - en MVP som er realistisk nok til at blive testet i markedet. Fordelen ved at arbejde med prototyper er, at de gør koncepter meget håndgribelige, ægte og interaktive. Samtidig er de et omkostningseffektivt redskab til at teste validiteten af digitale produkter og løsninger.

Nuclear

10/11Dag 10-13 - Test

Over de næste 3 dage vil prototypen blive testet over for et udsnit af målgruppen med det formål at få feedback, reaktioner og tilkendegivelser om interesse i produktet. Målet er at bekræfte, at det rent faktisk er det rigtige digitale produkt, vi påtænker at udvikle og afsætte i markedet. Og testen vil vise os, om produktet kan valideres.

Deliver It

11/11Dag 14-15 - Leverance og handover

Selvom produktet ikke nødvendigvis valideres ved testen, har det været langt billigere og mindre risikofyldt for jer end at have afsat et fejlagtigt produkt i markedet. Så fortvivl ikke. Testen giver nemlig viden om, hvad der skal til, for at produktet kan blive en succes. Det bliver udgangspunkt for at bygge det rigtige digitale produkt for jeres forretning og for jeres kunder.