Please Wait

Teamet

Vi er drevet af at skabe digitale produkter, som folk elsker.

WALID BJØRKLUND ORFALYManaging Partner & Co-founderwo@anddigital.dk+45 28 65 52 02

Walid er en visionær designer og trofast wingman for beslutningstagere i forbindelse med strategiske overvejelser og beslutninger omkring implementering af nye teknologier. Med en baggrund inden for programmering og design hjælper han vores kunder med at skitsere og implementere relevante og innovative retninger, som rykker deres virksomhed fremad. Derudover rådgiver og hjælper Walid startups med at komme i markedet med nye produkter og services. Han er specialevejleder på KEA, formand for GF Forsikrings Advisory Board og holder ofte foredrag og workshops om fremtidens virksomheder og teknologiske såvel som digitale muligheder.

Specialer

Ledelses- og kulturforandring, digital strategi, forretningsudvikling, innovation, automatisering, service design, digital produktudvikling, digitalt design, 1:1 digital markedsføring.

Baggrund

  • Cand.it i Digital Design og Kommunikation fra IT-Universitetet i København.
  • Multimedieudvikler og PBA i eConcept fra Københavns Erhvervsakademi (KEA).

JOHAN HOLST NIELSENCTO, Partner & Co-founderjohan@anddigital.dk+45 27 12 30 60

Johan er ansvarlig for de tekniske leverancer i &digital. Ud over at være en aktiv del af selve eksekveringen leder han også processen og temaet omkring vores tekniske leverancer. Han rådgiver vores kunder i relation til CMS, systemarkitektur og -integration, datastruktur og dataanalyse. Med mere end 15 års erfaring inden for IT og udvikling har Johan bred erfaring med mange aspekter af både drift og udvikling af IT-løsninger, og han har gennem sin karriere været ansvarlig for opbygning og drift af løsninger i relation til e-commerce sites, større sociale netværk og community platforme.

Specialer

Drupal, PHP, it-arkitektur, Javascript, HTML, CSS, MySQL and PostgreSQL, web applikationer, systemintegration, teknisk rådgivning.

EA LUISE ANDERSENPartner & Co-founderea@anddigital.dk+45 42 23 98 98

Ea er ansvarlig for forretningsstrategi i &digital. Med stor forretningsindsigt, tværkulturel forståelse og et globalt mindset rådgiver hun vores danske og internationale kunder. Som overordnet QA-ansvarlig har Ea fokus på høj kvalitet i vores leverancer. Hun arbejder tæt sammen med ledelsen hos vores kunder og ved, hvad der skal til for at manøvrere på tværs af organisatorisk kompleksitet og forskelligartede arbejdsområder. Med det i bagagen formår hun at binde det digitale og kundernes forretning sammen. Ea har mange års erfaring inden for ledelsesrådgivning og har tidligere arbejdet i både Kina, Ungarn og Estland.

Specialer

Forretningsstrategi og -udvikling, digital transformation, governance, forandringsledelse, ledelsesrådgivning, projektledelse, markedsanalyse.

Baggrund

  • MBA fra CEU Business School ved Central European University i Budapest og Goizueta Business School ved Emory University i Atlanta.
  • HA-int. (erhvervsøkonomi og sprog) fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

METTE JUST JAKOBSENDigital Business Developermette@anddigital.dk+45 29 90 98 96

Mette driver vores produktinnovation med særligt fokus på at skabe synergi mellem forretningsstrategi, kundeoplevelser og digitale koncepter og løsninger. Med en tværfaglig profil inden for business, IT og innovation arbejder Mette strategisk og praktisk med at omsætte indsigter til håndgribelige løsninger og innovative koncepter og dermed skabe sammenhæng mellem vores kunders forretning, målsætninger og eksekvering. Mette har flere års erfaring med digital rådgivning og strategi og har desuden tidligere arbejdet med digital innovation, e-commerce, CRM, digital dialog- og relationsmarkedsføring på både bureau- og kundesiden.

Specialer

Digital koncept- og forretningsudvikling, digital strategi, produktinnovation, customer experience, UX, brand experience, metodedesign, kreative kampagner, markedsføring og planning.

Baggrund

  • M.Sc. (cand.it) i E-Business fra IT-Universitetet i København.
  • B.Sc. i Engelsk og Interkulturel Marketing fra Copenhagen Business School (CBS).

Jens NielsenLead Digital Designerjens@anddigital.dk+45 51 84 88 01

Jens udvikler forretningsstærke, kunderelevante og konceptuelt stærke digitale løsninger. Han er en æstetisk digital designer og effektiv front-end udvikler med evnen til at omsætte Photoshop til skarpt HTML og CSS - en uundværlig evne for et ethvert digitalt projekt. Derudover har Jens solide evner inden for UX, UI og app design. Han udfordrer og rådgiver vores kunder inden for digitale udvikling med afsæt i deres forretning og målsætninger. Jens har 10 års bred, professionel erfaring fra den digitale verden og er designmageren bag de digitale løsninger, vi udvikler til vores kunder.

Specialer

Digitalt design, front-end udvikling, UX, user flows, customer journey design, interaktionsdesign, user flows, Javascript.

Baggrund

  • Multimediedesigner, Digital Communication and Media/Multimedia.