Please Wait

VERDENS BØRN

Verdens Børn er en 100% frivillig, humanitær organisation, der arbejder for at give verdens udsatte børn en bedre fremtid gennem uddannelse, sundhed og tryghed. En afgørende forudsætning for arbejdet er at modtage økonomisk støtte. Til det havde Verdens Børn brug for et nyt, digitalt fundament, der gjorde det nemmere, hurtigere og mere enkelt at læse om deres sag og donere støttekroner.

Case screen - Verdens Børn

Indsigt

Verdens Børn er dedikeret til at yde støtte til fattige, handicappede, syge og forældreløse børn i bl.a. Sri Lanka, Bulgarien og Afrika. Ulig mange andre NGO’er arbejder alle i organisationen frivilligt, og kun 3% går til administration- resten går direkte til arbejdet for børnene. Det gør dem til noget helt særligt, men det betyder også, at de er dybt afhængige af, at deres egne kommunikationskanaler er velsmurte. Derfor gik vi all in på at hjælpe dem med at forny deres digitale profil.

Koncept

Baggrunden for det digitale koncept var relativ simpel: Der skulle udvikles en modern platform, som kunne være et inspirerende fundament for både nuværende og potentielle sponsorer og faddere. Den skulle kunne sprede budskabet om Verdens Børn med et altoverskyggende fokus på at gøre det enkelt at forstå deres sag og nemt at komme af med pengene.

Produkt

Med et stærkt teamwork mellem os og de frivillige hos Verdens Børn lancerede vi i begyndelsen af 2016 en ny hjemmeside for Verdens Børn. Vi udviklede en teknisk platform med et udtryk, der tager udgangspunkt i det daglige, inspirerende arbejde, som Verdens Børn udøver med stor fokus på sponsorater og den globale påvirkning, som organisationen har.

Resultat

Gennem en fælles indsats med frivillige fra Verdens Børn har organisationen ikke blot styrket en af dens mest vitale kommunikationskanaler, men også forbedret donationsprocessen og muligheden for at kunne tiltrække sponsorater. Det er blevet lettere og hurtigere at kunne støtte organisationen, da folk har mulighed for at kunne donere direkte på hjemmesiden via en direkte, integreret ‘doner/betal’ funktion. Med den nye hjemmeside Verdens Børn et langt stærkere udgangspunkt for at kunne fortsætte deres arbejde med at kunne skabe en bedre fremtid for sårbare børn.

Se mere på verdensboern.dk

På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke &digital for deres generøse indsats for at få stablet det her projekt på benene. Hjemmesiden er både blevet flot og brugervenlig, og jeg er meget taknemmelig for den hjælp, som &digital har bistået med. Nu har vi en platform, hvor vi kan sprede vores budskab ordentligt fra, og det er uvurderligt. Flemming Bjørk Pedersen, Bestyrelsesformand, Verdens Børn

Vil du høre mere?

Så kontakt vores Managing Partner Walid Bjørklund Orfaly

+45 28 65 52 02walid@anddigital.dk
Walid illustration