Please Wait

MP Pension

Pension er kedeligt. Det ved alle. Ikke desto mindre har MP Pension sat sig for at tage kampen op for at engagere sine medlemmer til aktivt at tage del i deres egen pensionsordning - hele livet igennem. Sammen med MP Pension har vi indledt en digital march mod skabe fremtidens medlemsoplevelse ved at sætte nye digitale standarder for personaliseret, proaktiv dialog og rådgivning for deres 100.000 medlemmer.

Case screen - MP Pension

INDSIGT

MP Pension er en medlemsejet pensionskasse for magistre & psykologer med ca. 100.000 medlemmer. Ligesom den øvrige pensionsbranche står MP Pension over for den udfordring, at kunderne sjældent finder kerneproduktet særlig interessant. Pension er komplekst og engagementet lavt. Til trods for dette var det MP Pensions ambition at blive best-in-class, når det kommer til den gode medlemsoplevelse, så pensionskassen forbliver attraktiv og relevant for medlemmerne i en tid, hvor alt og alle er digitale. MP Pension ønskede at være en medlemscentreret organisation, hvor relationen til medlemmerne og medlemmernes oplevelse er omdrejningspunktet i forretningen.

KONCEPT

Ligesom MP Pension ønskede vi at bruge digitalisering som et middel til at styrke medlemmernes oplevelse med deres pensionsordning. Oplevelsen skulle styrkes på tværs af alle kontaktpunkter med særligt fokus på digital dialog, proaktiv kommunikation og personaliserede brugeroplevelser. For at lykkes med visionen om at gøre medlemsoplevelsen til MP Pensions omdrejningspunkt, arbejdede vi både med de direkte medlemsrettede kontaktflader og den organisatoriske og tekniske infrastruktur, der er forudsætning for at levere på de nye digitale medlemsservices. Dermed forgrenede konceptet for den gode medlemsoplevelse sig ud i mange digitale produkter og løsninger. Det blev så at sige en 360-graders tilgang, hvor hele forretningens fokus blev at sætte medlemmernes behov først i alt, der udvikles.

PRODUKT

Vi udviklede et nyt, personaliseret medlemsunivers, herunder ny hjemmeside og ny medlemsportal med en lang række selvbetjeningsværktøjer, som gør, at medlemmerne kan effektuere langt flere ting selv end tidligere. Der blev lagt stort fokus på forbedring af brugeroplevelsen, navigation og informationsarkitektur, så det fremover er nemt for brugerne at finde og interagere med relevant digitalt indhold. Platformene byggede vi som responsive løsninger, så de kan tilgås fra lige netop det device, brugeren foretrækker.

Med de nye digitale platforme er alt tilgængeligt fra et enkelt sted, hvilket gør det både nemmere, hurtigere og mere effektivt for MP Pension at servicere og rådgive medlemmerne. På medlemsportalen personaliseres indholdet ud fra det enkelte medlems data og livssituation, således information er relevant og tilpasset den enkelte. Medlemmerne vil derfor opleve en pensionskasse, der altid er i øjenhøjde med dem ud fra deres behov, data og situation.

RESULTAT

På kort tid har MP Pension formået at mobilisere en organisation af stærke, digitale kompetencer, som samarbejder tæt med de øvrige funktioner. Den traditionelle vandfaldstilgang er blevet erstattet af et agilt set-up med fokus på hurtig, iterative udvikling af løsninger.

Siden begyndelsen af 2016 er de store løsninger begyndt at blive udrullet, og medlemmerne har aktivt og løbende været involveret i udviklingen af nye features via et digitalt medlemspanel. Medlemsinddragelse er ligeledes blevet en helt naturlig del af forretningen.

Samtidig er en stor del af kommunikationen blevet digital, så den personlige kontakt i endnu højere grad kan fokusere på reel pensionsrådgivning. MP Pension er godt i gang med en digital transformation, hvor “medlemmet i centrum” er blevet en central del af husets DNA.

Se mere på mppension.dk

I modsætning til mange andre i branchen udfordrede &digital os med deres krøllede hjerner, mod og vedvarende entusiasme for vores digitale rejse. De har leveret fremragende resultater, og deres tilgang har bidraget til at bringe os langt i udviklingen af vores digitale organisation. Jens Munch Holst, Adm. direktør hos MP Pension

Vil du høre mere?

Så kontakt vores Managing Partner Walid Bjørklund Orfaly

+45 28 65 52 02walid@anddigital.dk
Walid illustration