Please Wait

MIDTLINK

I forbindelse med udrulningen af elektroniske patientjournaler havde Aarhus Universitetshospital (AUH) et ønske om at inddrage dets +10.000 medarbejdere i den digitale forandring. Derfor udviklede og lancerede vi MidtLink som et brugerdrevet Q&A community, der skulle hjælpe AUH med at skabe et fælles, digitalt hjemsted for dets medarbejdere i den omfattende overgang fra papir til digital.

Indsigt

Med over 10.000 medarbejdere er Aarhus Universitetshospital (AUH) et af verdens førende hospitaler. I forbindelse med udrulningen af den elektroniske patientjournal (EPJ) i 2011 var AUH på udkig efter et redskab til der skulle klæde organisationen på og sikre en optimal overgang fra papir til skærm. Samtidig skulle redskabet være en anledning til at styrke fællesskabet på tværs af AUH’s forskellige lokationer og til at løse det supportbehov, der ville opstå med et nyt it-system.

Koncept

Idéen var at skabe et rum for medarbejderne, hvor de kunne dele viden og supportere hinanden med de praktiske og professionelle udfordringer, der unægteligt følger med en så stor forandring. Konceptet skulle derfor være både engagerende og brugervenligt og sikre, at medarbejderne aktivt var involverede i processen. Ejerskab og medbestemmelse var nøgleordene, da det i sidste ende var medarbejderne, der skulle opleve værdien af platformen.

PRODUKT

I stedet for at tilgå opgaven på klassisk help-desk facon udviklede vi MidtLink som en brugerdrevet supportplatform, hvor medarbejdere kan besvare hinandens spørgsmål og dele erfaringer, som hjælper med at løse de daglige udfordringer med EPJ’er. MidtLink gjorde det netop muligt at samle viden ét sted, som alle kan tilgå - et sted som drives af medarbejderne for medarbejderne på en sjov og engagerende måde.

Sideløbende med udrulningen af MidtLink blev der på sat fokus på kulturel forankring. I tæt samarbejde med AUH blev medarbejderne inddraget gennem workshops og fokusgrupper. Dette for at sikre et resultat med bedst muligt videndeling, hurtigere problemløsning, mere omkostningseffektiv support og i sidste ende bedre brug af de nye EPJ’er.

RESULTAT

MidtLink fungerer i dag som en vigtig del af supporten af AUH’s EPJ’er. Platformen er med til at styrke videndelingen og samarbejdet på tværs af AUH’s lokationer og bidrager på den måde også overordnet til hospitalets sundhedsydelser.

Vi har valgt at tænke radikalt anderledes. Med MidtLink har vi fået forenet teknologi med kultur, så vi sparer penge og øger effektiviteten og arbejdsglæden på samme tid. Ivan Damborg, Sundheds-It chef på Aarhus Universitetshospital

Vil du høre mere?

Så kontakt vores Managing Partner Walid Bjørklund Orfaly

+45 28 65 52 02walid@anddigital.dk
Walid illustration